Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Support

All kind of general questions/support request should be posted here.

 Reseller

Priority Support Department for resellers.

 Billing

All billing related queries can be made here

  Sales

All kind of Sales related queries should be reported here.

 Web Hosting

All kind of general questions/support About Digirdp Web Hosting should be posted here.

 Abuse

All kind of abuse should be reported here.

 Admin

For any Escalation or to contact Admin contact here.